W ramach dorocznych obchodów dnia Świętej Jadwigi Królowej, patronki Inowrocławia, odbył się wykład ks. kanonika Macieja Lisieckiego, proboszcza inowrocławskiej parafii św. Jadwigi Królowej w latach 2003-2013, obecnie proboszcza parafii farnej Świętej Trójcy w Gnieźnie, nt. „Święta Jadwiga Królowa, patronka aktualna na dziś”.


Jacek Nijak