Działaczka katolicka i poetka Teresa Klonowska z Inowrocławia jest tegoroczną laureatką nagrody „Ku chwale” ustanowionej przez kard. Józefa Glempa. Statuetkę wręczył 23 stycznia 2015 r. – w 2. rocznicę śmierci kardynała – Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Uroczystość odbyła się w Instytucie Prymasa Glempa w Inowrocławiu, którego Rada, od czasu śmierci kard. Józefa Glempa, przyznaje nagrodę. Na czele gremium stoi obecny Prymas Polski abp Wojciech Polak, który wręczył statuetkę tegorocznej laureatce. Jest nią dobrze znana w Inowrocławiu Teresa Klonowska – filolog polski, bibliotekarka, działaczka katolicka i społeczna, poetka. Podkreślając zasługi uhonorowanej dla rozwoju wielu dziedzin lokalnego życia abp Polak nazwał jej zaangażowanie „działalnością duszpasterską”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą na czele, inowrocławscy duchowni oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków nagrodzonej. Abp Wojciech Polak wręczył również nagrody finalistom konkursu artystycznego „Ku chwale ducha”.

Teresa Klonowska jest autorką m.in. tomiku wierszy „Santo Subito” poświęconego św. Janowi Pawłowi II. W 2003 roku została odznaczona przez kard. Józefa Glempa Złotym Medalem „Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu”.