Instytut Prymasa Józefa Glempa zaprasza na wykład dra hab. Pawła Okołowskiego, pracownika Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Lem a chrześcijaństwo”. Wykład został odwołany. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

Dr hab. Paweł Okołowski  – pracownik Wydziału Filozofii UW, uczeń profesorów B. Wolniewicza i Z. Musiała. Zajmuje się głównie antropologią filozoficzną i aksjologią, prezentując w nich stanowisko własne. Autor książek: Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema (Warszawa 2010), Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne (Warszawa 2012), Filozofia i los. Szkice tychiczne (Kraków 2015); także licznych rozmów i wykładów na YouTubie. Inicjator i redaktor naukowy tomu: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Post factum (Komorów 2021); prezes Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza.

Wydarzenie: https://fb.me/e/1LhLM13lQ