Józef Glemp wraz z kolegami alumnami podczas procesji Bożego Ciała w Gnieźnie na fot. z 1952 roku

Po maturze 29 września 1950 roku Józef Glemp wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i tam odbył dwuletnie studia filozoficzne wraz z innymi alumnami roczników I i II z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Ten okres nauki zakończył pomyślnie philosophicum 30 czerwca 1952 roku. Zgodnie z ówczesną strukturą studiów i przygotowań seminaryjnych w obu archidiecezjach, 30 września tegoż roku przeszedł do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie kontynuował studia już z zakresu nauk teologicznych, prawa kościelnego i pedagogiki.

      15 listopada 1952 roku został włączony do stanu duchownego przez obowiązujący wówczas obrzęd tonsury, a następnie przyjął dwa pierwsze niższe święcenia, tj. ostiariat i lektorat. Ostatecznie jednak, pod wpływem reorganizacji i rozdziału formacji kapłańskiej dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, jego studia teologiczne w Poznaniu trwały tylko jeden rok. Po ponownym przejściu do Gniezna, alumn Józef Glemp przyjął kolejne niższe święcenia – akolit i egzorcystat oraz pierwsze z wyższych święceń – subdiakonat. Święcenia diakonatu otrzymał w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie 25 kwietnia 1955 roku. 24 czerwca 1953 roku złożyłrigorosum, a 17 maja 1954 roku – approbaticum.

(na podstawie artykułu ks. A. Dziuby, Dwadzieścia lat prymasostwa kardynała Józefa Glempa)