8 kwietnia br. o godz. 18:00 odbyło się w Instytucie Prymasa Józefa Glempa spotkanie autorskie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim pt. Bóg nie wyklucza.

W czasie spotkania ksiądz profesor omówił zręby swej intelektualnej biografii. Przedstawił znaczenie lubelskiej szkoły personalizmu etycznego, z której się wywodzi, dla polskiej filozofii i kultury. Uczestnicy mogli dowiedzieć się także, dlaczego chrześcijaństwo wykluczające chrześcijaństwem prawdziwym być nie może. Odpowiadając na pytania ze strony inowrocławian ksiądz profesor argumentował, że wedle podstawowej definicji za proroka można uznać papieża Franciszka. Wskazywał także na powody kruchości dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Spotkanie poprowadził Piotr Turowski.