Józef kardynał Glemp starał się przez cały okres posługi prymasowskiej co roku, w rocznicę swoich urodzin (18 grudnia) przyjeżdżać do rodzinnego miasta. Wizyta 18 grudnia 2009 roku była szczególna ze względu na jubileusz 80. urodzin Jego Eminencji i jednocześnie ostatni dzień posługi prymasowskiej Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

 Jubileuszowym uroczystościom nadano wymiar szczególny. Wśród gości znaleźli się m.in. hierarchowie kościelni:
abp Henryk Muszyński, abp Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki, abp Tomasz Peta, bp Jan Tyrawa, bp Andrzej Dziuba, bp Marian Duś,
bp Bogdan Wojtuś, bp Wojciech Polak i bp senior Bronisław Dembowski. Prezydenta RP reprezentował minister Jacek Sasin. Przybyli także m.in.: wicewojewoda kujawsko-pomorski Dariusz Kurzawa i wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Maciej Eckardt. W teatrze doszło do podpisania przez Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski i prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę umowy o przekazaniu miastu Inowrocław kolekcji pamiątek Jego Eminencji. Był to historyczny moment powołania Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

   W Teatrze Miejskim także m.in. zorganizowano sesję poświęconą życiu i dziełu Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski i biskupów związanych
z Inowrocławiem i Kujawami. Wystąpienia przygotowali: ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański („Prymasi Polski pochodzący z Kujaw”),
ks. bp Andrzej Dziuba, Ordynariusz Diecezji Łowickiej („Caritati in iustitia – posługa prymasowska kardynała Józefa Glempa”), Piotr Strachanowski, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Inowrocławiu („Hierarchowie Kościoła w życiu religijnym i patriotycznym Inowrocławia”).
Podsumowanie sesji – ks. abp Henryk J. Muszyński, Metropolita Gnieźnieński, od 19 grudnia 2009 r. Prymas Polski. Tego samego dnia wieczorem,
w kościele Zwiastowania NMP, w intencji Jubilata koncelebrowana była Msza św. dziękczynna, z udziałem m.in. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka, transmitowana przez TVP Bydgoszcz.

Jacek Nijak