Instytut Prymasa Józefa Glempa gościł biskupa Wojciecha Polaka, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Czcigodnego gościa powitał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który podkreślił, ze w ciągu pokoleniowym, po śp. kardynale Józefie Glempie, kolejny inowrocławianin, biskup Wojciech Polak, tak blisko związany jest z działalnością Episkopatu Polski.

Bp Polak wygłosił prelekcję nt. „Konferencja Episkopatu Polski w życiu i posłudze Kościoła”, w której przybliżył uwarunkowania historyczne
oraz współczesną strukturę i zasady funkcjonowania Konferencji Episkopatu Polski. W spotkaniu uczestniczyli duchowni oraz liczni mieszkańcy Inowrocławia, w tym młodzież Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. bł. ks. Władysława Demskiego.

Bp Wojciech Polak urodził się w 1964 roku w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Gnieźnie ukończył w 1988 roku, uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kardynała Józefa Glempa. Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam obronił pracę doktorską nt. Eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła. Po powrocie w 1995 roku do Polski, ks. Wojciech Polak rozpoczął wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.
Od 1 sierpnia 1999 r. pełnił funkcję rektora Seminarium. Święcenia biskupie przyjął 4 maja 2003 roku w katedrze w Gnieźnie z rąk arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Od 2011 roku pełni funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Jacek Nijak