Prelekcja ks. prałata Leszka Kaczmarka pt. „Błogosławiony Jan Paweł II nieustannie mówiący do nas”, wygłoszona w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, zakończyła obchody Dni Papieskich w tym mieście.

   Dni Papieskie przebiegały pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Trwały od 13 do 24 października br. W tym czasie zorganizowano
m.in. pielgrzymkę młodzieży do Markowic, zbierano środki na sfinansowanie stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, odbyły się koncerty, rozgrywki piłkarskie i czuwanie modlitewne.

   Ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz inowrocławskiej parafii Zwiastowania NMP, przywołał  przesłanie tegorocznego Dnia Papieskiego, wskazując na istotę wartości rodziny i szacunku do dziecka poczętego. Podkreślił jednocześnie, że Jan Paweł II nie głosił siebie – był pełen Boga i przekazywał Boga ludziom. Prelegent nawiązał do rozpoczętego Roku Wiary oraz dokonał przeglądu papieskiego nauczania z pielgrzymek do Ojczyzny przez przywołanie fragmentów historycznych kazań z Płocka, Gdańska, Ełku, Skoczowa, Częstochowy i Kalisza. 

  Interesujące wystąpienie, w którym uczestniczyli m.in. prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza i przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski, oparte zostało, jak określił sam prelegent, na teologii Słowa Bożego i teorii komunikacji. Synteza dwóch dziedzin wiedzy zaowocowała bogactwem odniesień nauczania bł. Jana Pawła II do realnych problemów codzienności i w sposób niezwykle przystępny, niemal praktyczny, przybliżyła dzieło, jakie pozostawił papież Polak.

 

Jacek Nijak